In veel scholen zijn invalkrachten op regelmatige basis aan het werk. De voordelen van een invalkracht zijn natuurlijk de snelle inzetbaarheid voor een korte periode én op korte termijn. Maar verliest u de aanzegtermijn uit het oog? Is een invaller al meerdere keren aan de slag op uw school? Per 1 juli 2016 bent u na drie tijdelijke contracten verplicht een invalkracht in dienst te nemen.

Invalpool.nl is een softwarepakket dat u helpt een goede match te zoeken. Het systeem waarschuwt u tijdig met verschillende rapportages. U kunt uw planning nauwkeurig opstellen, maar ook de weekstaten snel accorderen en doorzetten naar de administratie. En wat helemaal makkelijk is, is dat u onbedoelde aanstellingen tijdig kunt voorkomen.

Wat is dan PiO-Invalpool? Hoewel de naam doet vermoeden dat er sprake is van een vergelijkbaar instrument, is er wel een belangrijk verschil. De PiO-Invalpool is een samenwerkingsverband tussen meer dan 45 schoolbesturen in het basisonderwijs. De school doet via internet een aanvraag, de PiO-Invalpool bekijkt vervolgens wie beschikbaar is en stelt deze leerkracht dan voor aan de school. De begeleiding van de leerkrachten verzorgt de school.

Met de software van Invalpool.nl heeft u deze informatie zelf in de hand. Dit systeem waarschuwt u wanneer eenzelfde invaller al meerdere keren is ingezet. Het systeem signaleert dus actief. De PiO-Invalpool is daarentegen juist bedoeld om vacante plekken op te vullen, desnoods voor de zoveelste keer met eenzelfde invaller.

Waar PiO-Invalpool de menskracht levert, bewaakt Invalpool.nl de inzetbaarheid en termijn. Tel uit uw winst!