Het basisonderwijs functioneert alleen als er voldoende capabele leerkrachten zijn. Zonder hen zou het basisonderwijs niet zijn wat het is: een plek waar leerlingen een stevige basis leggen voor de rest van hun leven. Juist om deze basis te kunnen blijven garanderen, is het van belang dat het invalbeleid binnen de basisschool op orde is. InvalPool is bij uitstek geschikt om inzicht in dit beleid te houden.

Continuïteit waarborgen
Zonder leerkrachten geen basisonderwijs – maar tegelijkertijd zijn en blijven onderwijzers ook ‘gewone’ mensen. Ook zij zijn wel eens ziek of verkeren in persoonlijke omstandigheden die ervoor zorgen dat ze tijdelijk niet voor de klas kunnen staan. Om de continuïteit van het onderwijs dan te kunnen waarborgen, is een betrouwbaar planningsprogramma onontbeerlijk. Met een dergelijk programma houdt u volledig de regie over invalbeleid en -planning en hebt u op ieder moment het overzicht dat noodzakelijk is om het onderwijs doorgang te laten vinden.

Het werkt beter met een goede planning
InvalPool zorgt voor inzicht en overzicht met betrekking tot de invalplanning voor uw eigen school. Daarnaast maakt het samenwerking met andere besturen op eenvoudige wijze mogelijk. Inmiddels werken al ruim duizend scholen met dit programma, dat speciaal is ontwikkeld om de directies van scholen te ondersteunen bij de complexe planning die samenhangt met het invalbeleid. De genoemde scholen zijn unaniem zeer te spreken over deze ondersteuning. Door een dergelijke ‘tool’ te gebruiken, creëert ook u zekerheid binnen uw onderwijs. En daar varen zowel leerlingen als leerkrachten wel bij!