In het onderwijs is een betrouwbare invalpool onmisbaar. Zelfs de meest gemotiveerde leerkrachten vallen soms uit, bijvoorbeeld door ziekte of onvoorziene persoonlijke omstandigheden. Als u werkzaam bent binnen de directie van een school of anderszins te maken hebt met invalbeleid, dan weet u hoe belangrijk goede invalkrachten zijn. Maar het zijn niet alleen de invalkrachten die essentieel zijn, het is vooral de manier waarop zij worden ingezet die bepaalt of het invalbeleid effectief is.

Benut uw invalpool optimaal
Om ervoor te kunnen zorgen dat er op ieder moment dat inval vereist is ook daadwerkelijk een invaller is, hebt u vooral overzicht nodig. Het organiseren en benutten van een invalpool is tegenwoordig echter vaak zo complex dat u hier zonder hulpmiddelen nog maar nauwelijks uitkomt. En dat is een gemiste kans: u benut uw invalpool niet optimaal én u besteedt meer tijd dan nodig is aan uw invalbeleid. Kostbare tijd die een schooldirectie ook aan andere wezenlijke zaken had kunnen besteden. Door gebruik te maken van het programma InvalPool lukt het wél!

Gebruiksvriendelijk en flexibel
InvalPool is een programma dat uitblinkt in gebruiksvriendelijkheid. Het is dan ook ontwikkeld vanuit eigen ervaring in het onderwijs en in nauw overleg met schooldirecties. Vanuit het eerste ontwerp is het programma op basis van terugkoppeling vanuit het onderwijs vervolgens nader verfijnd. Het resultaat is een gebruiksvriendelijk en professioneel programma dat u ondersteunt bij het efficiënt benutten van een invalpool. Ruim duizend basisscholen profiteren al van de vele voordelen van dit programma!